Thursday, May 16, 2013

Len Els - Aquila Muscas

Die reg is oorwegend 'n stug, stram, gewigtigde en sober beroep en tereg so. Juriste is ook gewoonlik stug, stram en (oorwegend) sober.

Nogtans is daar amusante, lagwekkende  en selfs tragies  ironiese  oomblikke.

Hierdie bundel is bloot 'n nostalgiese, humoristiese  terugblik op my loopbaan tot op hede. Wat natuurlik die deur ooplaat vir 'n opvolgbundel!

Laat hy val waar hy wil!

Len Els

No comments:

Post a Comment