Friday, February 8, 2013

Ambassadeurs vir die Koninkryk van God - Chris Wehrman

Hierdie handleiding is ‘n desperate poging om die Ambassadeurs van die Enigste Lewende, Almagtige God, wat die mensdom na Sy eie beeltenis geskape het en hulle op hierdie aarde geplaas het met die outoriteit en heerskappy om die hele aarde te onderwerp en om totaal in beheer te wees van wat op hierdie aarde aangaan, te mobiliseer. Niks hiervan is egter te sien, soos wat ons vandag op die aarde woon nie.

No comments:

Post a Comment