Wednesday, November 9, 2011

Die Handelinge van Jesus - Prieur du Plessis

Van geboorte tot kruisiging. Sy agtien verlore jare onthul.

Wat weet ons werklik van Jesus? Dit blyk dat die Christengeloof geskoei is op slegs drie jaar van Jesus se lewe, die drie jaar in Palestina voor sy kruisdood. Die dokument wat hier vertaal word vertel 'n heel ander storie. Dit is die lewensverhaal van Jesus en maak ons bekend met die agtien jaar van sy lewe waarvan die Sinoptiese Evangelies nie melding maak nie. Die oorspronklike dokument is om en by 47nC geskryf en word genoem, 'Die Handelinge van Yesu, ons Verlosser en Heer,'

Jesus het van sy veertiende tot sy twee-en-dertigste jaar deur Indië en ander Oosterse lande gereis. Waar hy hom bevind het, het hy die plaaslike geestelike filosofieë bemeester. Hy was geneig om die wanpraktyke van die Priesters wat hul volgelinge vir eie gewin uitgebuit het, aan die kaak te stel, gevolglik het die gemeenskap hom respekteer maar die Priestersorde het hom gehaat, net soos wat later in Palestina die geval was.

Prieur vertaal die dokument en gee verduidelikings waar hy glo dat dit nodig mag wees. Wees ‘n vrydenker, hou 'n oop gemoed en wees gereed om Jesus, soos wat u hom ken, in 'n ander lig te sien.

No comments:

Post a Comment