Tuesday, November 29, 2011

Die Boek Openbaring - Dr. Hennie Prinsloo

Die boek Openbaring is `n uiters belangrike geskrif omdat dit die laaste Heilige Gees geïnspireerde Bybelboek is wat geskryf is. Dit is daarom ook korrek geplaas as die laaste boek in die Bybel.  Soos wat die vier Evangelies die Nuwe Testament open met die goeie nuus van die eerste koms van Christus, so beëindig Openbaring die Nuwe Testament met die algemene tema van Christus se wederkoms.

Die naam “Openbaring” beteken: “om 'n sluier weg te neem”.  Die boek is 'n ontsluiering, 'n bekendmaking, 'n openbaarmaking.  Wanneer 'n standbeeld onthul word, word die sluier of doek op 'n gegewe oomblik van die standbeeld afgetrek, dit word ontsluier, onthul, sodat die standbeeld vir almal duidelik en sigbaar kan wees. 

So het die Here God in die jaar 95 n.C. die sluier vir Johannes weggetrek en die toekomsgebeure aan hom openbaar.  God se toekomsplan met die mensdom en die wêreld het nou aan almal duidelik geword.  Dit dek gebeure wat sou plaasvind vanaf die eerste eeu n.C., vanaf die Kerkdispensasie tot en met die Voleinding

No comments:

Post a Comment