Wednesday, November 9, 2011

Moira - Izak A Coetzee

Hy staan op, maar sy dwing hom terug op die bankie.

“Moenie so ontwykend wees nie. Antwoord my eers. Weet jy dat dit nie net jy is wat probleme het nie? Weet jy dat ek ook probleme het? Nee, want jy is so diep in jou eie probleme vasgevang dat ek soms, nee, dikwels nie eens vir jou bestaan nie…”

“Moira, asseblief!”

Die stilte hang vir 'n paar sekondes om hulle. En dan kom haar stem so sag dat hy dit skaars kan hoor.

“Ek verwag 'n kind, Chris. Jóú kind. Ek is al twee maande swanger.”

Dit is die verhaal van Chris de Vries. Hy word gediagnoseer met terminale kanker en slegs nege maande tyd gegun om te lewe. En dan ontmoet hy 'n vrou. Moira. Sy stryd word meer as net 'n stryd teen die dood. Dit word 'n stryd tussen hom en sy Skepper as die ankers van sy lewe een na die ander van hom weggeneem word…

No comments:

Post a Comment