Wednesday, July 6, 2011

'n Koevoet vir Christus - Marius Shammah


‘n Heilige Gees geinspireerde boek vir elke Christen-gelowige!

Die Christendom se vyand word skandelik oopgevlek. Sy werke is gewortel in okkultiese praktyke wat die Skepper hemelhoog uittart! Weet hoe om binne die Bybelse raamwerk (die Heilige Woord) teen die vyand op te tree!

No comments:

Post a Comment